Priser for privat-betalende (pr 1.10.22)

Samtale på 45 min.: 1.100kr (priserne gælder for klienter med start efter 01.10.2022)

Dobbelt-session: 2.200kr

Vær opmærksom på at flere sundhedsforsikringer dækker psykolog-behandling helt eller delvist.

 

Priser for supervision

Supervision, individuelt (60 min): 1.400 kr.

Supervision, 2 personer (60 min): 1.800 kr. (900 kr. pr. person)

 

Priser med henvisning fra lægen (pr.01.10.22)

Når du har en lægehenvisning, betaler det offentlige 60 % af beløbet for hver session. Nedenfor er det beløb, du selv skal betale for psykologbehandlingen:

Opstartssamtale (dobbelt-session 90 min.): 813,55kr

Efterfølgende dobbelt-sessioner (90 min.): 739,84kr

Efterfølgende enkelt-sessioner (45 min.): 369,92kr

Telefonkonsultation (15 minutters varighed): 141,20kr. 

Priserne reguleres centralt to gange årligt.

Sygeforsikringen Danmark refunderer 200kr (400 kr. ved den første dobbelt-session), når du har en henvisning fra din læge (kategori 1,2 og 5). 

Læs mere om hvis du henvisning fra lægen Klik her

 

 

Betaling

Du kan enten betale med MobilePay nr. 11070 eller kontant efter samtalen.

Er det din offentlige arbejdsgiver, der betaler, kan der også betales via NemHandel Fakturablanket. Du skal blot oplyse EAN-nummeret forud for første konsultation.

 

Afbudsregler

Er du forhindret i at komme til en aftale, vil jeg bede dig melde afbud i god tid, så jeg kan nå at give tiden til en anden. Afbud skal ske senest kl. 16.00 dagen inden vores aftale, enten på e-mail psykolog@tennamalmos.dk eller på telefon: 61332200. Ved for sen aflysning skal du fortsat betale for sessionen.

For klienter med lægehenvisning betales egenbetalingsdelen for den bookede session ved for sent afbud/udeblivelse første gang. Ved for sent afbud/udeblivelse for anden gang samt efterfølgende gange betales det dobbelte af egenbetalingsbeløbet for den bookede session.

Unge i vederlagsfri behandling betaler selv ved for sent afbud/udeblivelse efter samme principper som øvrige klienter med lægehenvisning.

Er du medlem af danmark får du ikke tilskud ved for sent afbud/udeblivelse.

Undgå afbud eller ændring af tiden. Prioriter behandlingen mens den pågår. Har du flere udeblivelser uden afbud afsluttes dit forløb.

 

Lokation, parkering og transport

Klinikken ligger på Bakkegårdsvej 3, 3060 Espergærde. Det er en stille villavej tæt på strandvejen. Der er gratis parkering på adressen. Der er både busser og kystbanen inden for den nærmeste km.

Selve klinikken er placeret på husets højre side. Der er ikke noget venteværelse, så du ringer bare på, når det er tid for vores samtale.  

 

Ferie og lukke-dage

Klinikken følger skolernes ferie og lukke-dage.

 

Behandling af personoplysninger

Som autoriseret psykolog er jeg forpligtiget til at føre journal. Jeg fører korte journaler med kun det mest nødvendige fx dine sociale forhold og dit helbred. Formålet er at give dig en god og relevant behandling.

Jeg har tavshedspligt, og det er kun mig der har adgang til din journal.
Jeg kan give relevante oplysninger videre til din læge og andre, hvis du har givet dit samtykke til det. Det kan fx være hvis nogen (fx Sygeforsikringen Danmark, andre forsikringsselskaber, kommunen) betaler dine samtaler helt eller delvist. 

Din journal bliver opbevaret elektronisk og beskyttet i 5år, hvorefter den bliver tilintetgjort. Du har ret til at blive glemt. lige som du har ret til at få at vide, hvad der står i din journal. Man må ikke slette i en journal, men hvis der er noget som er forkert, kan vi tilføje en rettelse.

Jeg har pligt til at bryde min tavshedspligt, hvis der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade. Jeg har pligt til at underrette kommunen, hvis jeg er bekymret for et barns trivsel og udvikling.

Hvis du er utilfreds med, hvordan jeg håndterer dine oplysninger, så sig det til mig, så finder vi en løsning. Hvis du stadig er utilfreds, kan du klage til Datatilsynet.

 

Privatlivspolitik: Love og regler

Om journaler:
Autorisationslovens kapitel 6, og Journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Om samtykke til registrering af data:
Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].

Om pligt til at underrette om fare Sundhedsloven paragraf 41.

Om skærpet underretningspligt, når det gælder børn og unges trivsel: Serviceloven paragraf 153.

Om at klage over min behandling af dine oplysninger:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. www.datatilsynet.dk

 

Bestil tid