Jeg har ydernummer. Det betyder, at du med en henvisning fra din læge, kan få tilskud til psykologbehandling hos mig.

Det er din læge, der i første omgang vurderer, om det du bokser med, falder ind under henvisningsårsagerne, og om du er berettiget til tilskud. Hvis du falder ind under flere af dem, kan de hver især udløse tilskud til behandling. 

Her kan du se de 11 henvisningsårsager, som udløser tilskud:

 1. Er ofre for røveri, vold eller voldtægt
 2. Er ofre for trafikulykker eller andre ulykker
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 4. Er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 5. Er pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 6. Er pårørende ved dødsfald
 7. Har forsøgt selvmord
 8. Har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 9. Inden de er fyldt 18 år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 10. Har en let til moderat depression, og er over 18 år
 11. Lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og er over 18 år

For de første 8. henvisningsårsager gælder det, at henvisningen ikke må udstedet mere end 12. mdr. efter den udløsende begivenhed er fundet sted.

Hver henvisning giver mulighed for 12 sessioner a 45 min. Er du henvist under angst eller depression, kan du blive genhenvist af din læge og få 12 sessioner mere.

Jeg anbefaler altid en dobbelt-session første gang, så vi har ordentligt tid til at komme i dybden fra starten. Herefter aftaler vi sammen om det giver bedst mening for din behandling af fortsætte med dobbelt-sessioner eller enkelt-sessioner herefter.

Henvisningen skal hentes af din psykolog senest 3 mdr. efter at din læge har udsted den, er der gået længere tid, skal du bede din læge om en ny.

Henvisningen gælder også, hvis du ønsker at skifte psykolog undervejs. Informer blot den nye psykolog om skiftet så han/hun ved hvor mange gange I har tilbage.

Særligt for unge mellem 18-24

Lige nu er der en ordning med gratis psykologhjælp til unge, som lider af angst eller depression (henvisningskategori 10-11). Der er afsat et begrænset budget til ordningen, som betyder at den enkelte psykolog må lukke for tilgang, når rammen er opbrugt.

Kontakt mig for opstart

Når du har en henvisning, kan du kontakte mig for at komme på min venteliste. Skriv mig en mail med

 • Navn
 • CPR-nummer
 • Henvisningsårsag

Du kan sende en besked sikkert via min kontakt-formular