Jeg arbejder eklektisk og trækker på flere forskellige anerkendte og forskningsbaserede metoder. Teoretisk er jeg primært funderet i psykodynamisk og eksistentiel teori, nyere neurovidenskab (herunder især transgenerationelle traumer og epigenetik) og tilknytningsteorien. Når der er relevant trækker jeg også på kognitive metoder (især DAT & CFT).

Min stil er nænsom og omsorgsfuld, men også direkte og fokuseret. Mit fokus er på heling gennem følelsesforløsning, kroppens sprog, traumebearbejdning.

For mig handler terapi i høj grad om at få øje på det, som allerede er helt og godt inden i os, og hjælpe det frem i lyset. Ofte har vi lukket ned for dele af os selv af gode grunde, og tillært en masse ubevidste strategier / forsvar. I terapien hjælper vi dig med at få øje på dette, så du kan hele gamle sår, genfinde dig selv og forandre, det du har brug for. På den måde kommer vi til bunds i dine problemer her og nu, i et trygt og fortroligt rum. Så du kan komme videre og leve livet fuldt ud.

Vi hjælper dig med at håndtere de livsomstændigheder du er i, så du bedre kan møde dig selv, finde omsorg inden i og tage styringen med dit liv. Terapi giver os indsigt i os selv, hvad vi mærker, hvordan vi oplever det i kroppen, og hvordan vi bruger det. Det kan hjælpe os med at forstå vores reaktionsmønstre og måder at være sammen med andre på.

Jeg kommer til at spørge dig om, hvad det er for et følelsesmæssigt problem, du tumler med, og som du har brug for min hjælp til at løse. Måske ved du det allerede, ellers hjælper vi dig med at finde ud af det. Vi to skal vide, hvad vi er oppe imod, så vi kan løse det sammen. Jeg er på dit team, og vil gøre hvad jeg kan, for at hjælpe dig.

Jeg er psykolog, men først og fremmest er jeg menneske. Jeg kender til sorg og lidelse - både indefra og udefra. Mere end noget andet har livet har lært mig at vejen til indre heling går gennem accepten af det der er. Accepten af os selv, vores følelser og at livet er, som det er. Det er først, når vi slipper modstanden, at vi begynder at flyde ovenpå. Vejen er til tider hård, men belønningen er stor.

Bestil tid