Fra livskrise til personlig vækst


I terapien kommer vi til at se nærmere på, hvad der udløser og vedligeholder den livskrise, du oplever. Sammen finder vi ud af, hvad den krise du oplever handler om, og hvilke følelser der ligger bag den. Du vil lære nye måder at håndtere krisen, og forstå det potentiale for vækst, som den rummer. Du vil lære dig selv at kende, så du kan stå stærkt på din side. Så du kan blive fri til at træffe de beslutninger, der er rigtige for dig og leve i overensstemmelse med dine drømme og værdier den næste del af dit liv.


Derfor får vi livskriser

Kvartvejskrise, 30års krise, 40års krise, midtvejskrise og coronakrise. De fleste af os oplever det før eller siden, at vi ikke ved, hvad vej vi skal gå, at vi bliver i tvivl om vores valg. Ofte er det er samspil mellem ydre vilkår som jobskifte, sygdom, dødsfald, skilsmisse e.l og indre vilkår som vores basale mestringsstrategier og grundliggende forbindelse til os selv. Krisen synes næsten at være et livsvilkår for det moderene tænkende menneske. Vi ser os selv udefra, og synes måske at vi har alle muligheder for et godt liv, men fanger os selv i at tænke tanker som: 'Var det det? Var det alt livet havde at byde mig? Var livet ikke mere meningsfuldt end det?'. Livskriser er virkeligt belastende at være i, men de rummer et utroligt potentiale for psykologisk vækst, hvis man kan holde usikkerheden ud og tør stå op imod det der virker meningsløst. Har du brug for en professionel vejviser, kan vi gøre det sammen.

Bestil en tid her

Tegn på livskrise

  • Manglende oplevelse af mål og retning i livet
  • Du føler dig begrænset af den livsbane, du har valgt
  • Utilfredshed med tilværelsen
  • Angst, håbløshed, meningsløshed
  • Du tager dit liv (eller dele af det) op til revision
  • Du er villig til at træffe andre valg og trække på nye strategier

Læs mere på PsykologBloggen

Livsvalg og livskriser er jævnligt et tema på PsykologBloggen. Læs med her, hvis du gerne vil være klogere på livsvalg og have gode råd til at komme videre.