Fra offer til overlever

Det former os helt ind i vores inderste oplevelse af at være menneske, hvis vi som børn har været udsat for seksuelle overgreb. Nogen gange forstår vi det allerede som børn - at noget ikke er som det skal være, at noget på en måde er gået i stykker - andre gange opdager vi det først rigtigt som voksne.


Skammen og skyldfølelsen kan være overvældende. Det er traumets natur. Når vores grænser er blevet overtrådt, og vi er blevet krænket, forstår vi godt, på et objektivt plan, at det ikke er vores skyld. Men inden i føles det anderledes. Det føles som noget, der skal gemmes væk, noget der er flovt. Det er lidelsesfuldt og ødelæggende både inden i og i forhold til de mennesker, vi har tæt på.


Jeg har specialiseret mig i behandling af senfølger efter seksuelle overgreb (både i psykiatrien og i privat praksis) - at tale om de oplevelser det vækker vreden, afmagten, den overdrevne skyldfølelse, selvhadet, skammen. Der er intet quick fix, men det er muligt at få det bedre. At finde selvrespekten og møde sig selv fra et mere kærligt sted.

Bestil en tid her

Typiske senfølger efter seksuelle overgreb

 • PTSD
 • Angst
 • Depression
 • Lavt selvværd
 • Tvangsforestillinger
 • Problemer med krop og seksualitet
 • Spiseforstyrrelser
 • Stofmisbrug
 • Selvskade
 • Suicidale tanker eller adfærd
 • Seksualiserende adfærd
 • Relationelle vanskeligheder

Det er ikke alle børn, der som unge eller voksne oplever senfølger. Det ser ud til at særligt tre faktorer spiller ind:

  1. Overgrebets karakter (jo mere alvorligt der er, jo større er risikoen for senfølger)
  2. Relationen til krænkeren (en tæt relation skaber større risiko for senfølger)
  3. Varighed (jo længere tid overgrebene har stået på, jo større risiko for senfølger)
Bestil en tid her